Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.) grozījumu

     

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.) grozījumu un

8.pants.

(2) Stabilizācijas pieteikuma izskatīšanai un pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā finansu stabilizācijas projekta saskaņošanai finansu ministrs izveido pastāvīgu komisiju, kurā tiek iekļauti Finansu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

un aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Pašvaldību lietu pārvaldes".

1.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu,".

Atbalstīt

aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu,".