Likumprojekts

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību

finansiālās darbības uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.) grozījumu un aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Pašvaldību lietu pārvaldes".