Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts pirmajam lasījumam

Grozījumi likumā «Par cukuru»

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.) šādu grozījumu:

1. Papildināt likumu ar jaunu 13.¢ pantu šādā redakcijā:

"13.¢ pants.

Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Zemkopības ministrijas pārziņā esoša valsts bezpeļņas akciju sabiedrība “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra”.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.