1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 289

Rīgā (prot. Nr. 42 11.§)

Grozījums Likumā par ostām

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Likumā par ostām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.) grozījumu un izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ostas valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs (pašvaldības amatpersona) un deviņi valdes locekļi. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdēs ir pašvaldību iestāžu amatpersonas, kuras amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts amatpersonas vai pārstāvji, kurus norīko attiecīgais ministrs, kā arī Latvijas Attīstības aģentūras valsts amatpersonas vai pārstāvji, kurus norīko ekonomikas ministrs. Ostas valdē var iekļaut arī pārstāvjus no kuģu aģentūru un stividoru kompānijām, kuras darbojas attiecīgajā ostā. Citu ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Finansu ministrs E.Krastiņš