1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 288

Rīgā (prot. Nr. 42 10.§)

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību

uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

  1. Izslēgt 21.panta ceturto daļu.

2. Papildināt 29.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts akciju sabiedrības padomes sastāvu atsevišķos gadījumos ieceļ Ministru kabinets."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Finansu ministrs E.Krastiņš