Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (reģ. nr. 305)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 286

Otrā lasījuma redakcija

(reģ. nr.305, dok. nr. 1030)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”

 

NAV.

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”

 

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24. nr.; 1998, 4. nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24. nr.; 1998, 4. nr.) šādu grozījumu :

2.pants. Likums nosaka kārtību, kādā tiek veikti norēķini starp nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas (turpmāk - produkcija) ražotājiem (piegādātājiem) un pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām (turpmāk - uzņēmums), ja šo kārtību nenosaka likums "Par cukuru” vai noslēgtie līgumi.

         

Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas.

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņa ierobežojums neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

     

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņa ierobežojums neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

 

 

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 286 “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994 ,268./269. nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 286 “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994 ,268./269. nr.).