Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem””

Likuma redakcija līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 286

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.305, dok. nr. 912)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”

       
 

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24. nr.; 1998, 4. nr.) grozījumu un izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

       

2.pants. Likums nosaka kārtību, kādā tiek veikti norēķini starp nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas (turpmāk - produkcija)

ražotājiem (piegādātājiem) un pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām (turpmāk - uzņēmums), ja šo kārtību nenosaka likums "Par cukuru” vai noslēgtie līgumi.

         

Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas.

“Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņš neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

1.

Dep. A.Klementjevs

Izslēgt no 2. panta otrās daļas pēdējo teikumu: “Šis samaksas termiņš neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

Neatbalstīt.

Redakcionāli

precizēta pirmā lasījuma redakcija.

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņa ierobežojums neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.”

   

2.

Tautsaimniecības komisija

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 286 “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994 ,268./269. nr.).”

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 286 “Grozījums likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994 ,268./269. nr.).