1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 286

Rīgā (prot. Nr. 42 8.§)

Grozījums likumā

"Par norēķiniem ar nepārstrādātās

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1998, 4.nr.) grozījumu un izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņš neattiecas uz graudu piegādes līgumiem."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Zemkopības ministrs A.Kalvītis