1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 282

Rīgā (prot. Nr. 42 4.§)

Grozījums likumā "Par Lielbritānijas un

Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu

ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu ieceļošanas kārtību Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 5./6.nr.) grozījumu un izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties bez vīzas Latvijas Republikā līdz 90 dienām kalendāra pusgada laikā."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Ārlietu ministrs I.Bērziņš