1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 279

Rīgā (prot. Nr. 42 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra kompetenci nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets var nodot Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā valsts pārvaldes iestādes un citas institūcijas."

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26. Ministru prezidenta prombūtnē vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa pienākumus izpilda Ministru prezidenta iecelts vietas izpildītājs no pilntiesīgo Ministru kabineta locekļu vidus. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam."

 

3. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnē vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa pienākumus izpilda Ministru prezidenta iecelts vietas izpildītājs no pilntiesīgo Ministru kabineta locekļu vidus."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs