Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 255.nr.) grozījumu un papildināt 5.panta 6.punktu aiz vārda "nosaka" ar vārdiem "minimāli un".