Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.) šādus grozījumus:

3.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kāršu un kauliņu spēles – par katru galdu – Ls 3000;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) videospēles un mehāniskie automāti –

par katru spēļu automātu – Ls 540."