Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

7.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punkta "a" apakšpunktā skaitli "4,5" ar skaitli "5";

aizstāt 2.punkta "b" apakšpunktā skaitli "5,5" ar skaitli "6";

aizstāt 3.punktā skaitli "5,5" ar skaitli "6".