1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada septembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 8.septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums likumā “Par policiju”” (reģ.nr.284).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Pielikumā - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinuma kopija par likumprojektu “Grozījums likumā “Par policiju”” (reģ.nr.284) uz 1 lpp.

 

Ar cieņu

 

 

 

 

Dzintars Kudums

Aizsardzības un iekšlietu

komisijas priekšsēdētājs