Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu ( reģ. nr. 277)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijasatzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts trešajam lasījumam

Atzīt par spēku zaudējušu Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 5. nr).

 

 

 

 

Atzīt par spēku zaudējušu Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 5. nr).

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam, sagatavojot 2000. gada budžeta projektu, paredzēt Tieslietu ministrijai nepieciešamos līdzekļus Ministru kabineta akceptētās koncepcijas par Īrestiesu likuma īstenošanu realizācijai.

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt no pārejas noteikuma vārdus “sagatavojot 2000. gada budžeta projektu”.

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets paredz Tieslietu ministrijai nepieciešamos līdzekļus, lai realizētu Ministru kabineta akceptēto koncepciju par Īrestiesu likuma īstenošanu.”

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumu ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās īrestiesu lietvedībā esošās lietas izbeidzamas, izskaidrojot pieteikumu iesniedzējiem viņu tiesības griezties ar prasību attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā. Valsts nodevu, kas iemaksāta par pieteikuma iesniegšanu īrestiesai, triju mēnešu laikā pēc iesniedzēja pieteikuma saņemšanas atmaksā tā pašvaldība, kuras budžetā attiecīgā nodeva ieskaitīta.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets paredz Tieslietu ministrijai nepieciešamos līdzekļus, lai realizētu Ministru kabineta akceptēto koncepciju par Īrestiesu likuma īstenošanu.

2. Divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās īrestiesu lietvedībā esošās lietas izbeidzamas, izskaidrojot pieteikumu iesniedzējiem viņu tiesības griezties ar prasību attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā. Valsts nodevu, kas iemaksāta par pieteikuma iesniegšanu īrestiesai, triju mēnešu laikā pēc iesniedzēja pieteikuma saņemšanas atmaksā tā pašvaldība, kuras budžetā attiecīgā nodeva ieskaitīta.

Likums stājas spēkā 1999. gada 31. decembrī.

 

 

4.

Atbildīgā komisija

Izteikt noteikumu par likuma stāšanos spēkā šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.”

 

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns