Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu ( reģ. nr. 277)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr.821)

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijasatzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts otrajam lasījumam

Atzīt par spēku zaudējušu Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 5. nr).

     

Atzīt par spēku zaudējušu Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 5. nr).

 

 

 

1.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinetam, sagatavojot 2000. gada budžeta projektu, paredzēt Tieslietu ministrijai nepieciešamos līdzekļus Ministru kabineta akceptētās koncepcijas par Īrestiesu likuma īstenošanu realizācijai.”

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

Likums stājas spēkā 1999. gada 31. decembrī.

     

 

Likums stājas spēkā 1999. gada 31. decembrī.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns