Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi likumā “Par tiesu varu””

(reģ.nr.275)

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” (reģ.nr.275), nolēma, ka minētais likumprojekts ir atbalstāms un virzāms izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Linards Muciņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 1., 13.nr; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 106.4 panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Izslēgt 106.7 pantu.