Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 1., 13.nr; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 106.4 panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Izslēgt 106.7 pantu.