Likumprojekts

Likumprojekts

Par Asociācijas Padomes lēmumu par Latvijas līdzdalības noteikumiem un

nosacījumiem Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un

rezultātu demonstrēšanas programmās (182/1999/EC (1998- 2002)) un

pētniecības un apmācības pasākumu programmās

(1999/64/Euratom (1998- 2002))

1.pants. Asociācijas Padomes lēmuma projekts par Latvijas līdzdalības noteikumiem un nosacījumiem Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un rezultātu demonstrēšanas programmās (182/1999/EC (1998- 2002)) un pētniecības un apmācības pasākumu programmās (1999/64/Euratom (1998- 2002)) tiek pieņemts un apstiprināts ar šo likumu.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms lēmuma projekts latviešu un angļu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".