Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas

brīvās tirdzniecības līgumu

1.pants. 1999.gada 10.jūnijā Budapeštā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija paziņo par to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".