Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījums likumā ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

(Reģ. nr. 270)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā

redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7.,23. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7.,23. nr.) šādu grozījumu:

15. pants. Latvijas Kriminālkodeksa 72. pantā, 72.1 panta otrajā daļā, 99. panta 1., 2., 5., 6., 7., 9. (izņemot slepkavību, ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu) un 10. punktā, 121. panta ceturtajā daļā un 214. 2 panta trešajā daļā paredzētā soda veidu - nāves sodu - nepiemērot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

1. Papildināt likumu ar 151. pantu šādā redakcijā:

,, 15.1 pants. Krimināllikuma 118. pantā paredzēto soda veidu - nāvessodu - var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā vai kara draudu apstākļos.”

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

Pieņemt

 

 

 

_______

23. pants. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 23. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

,, Par ievērojamu mantisku zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.””

 

Pieņemt

1. Papildināt 23. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

,, Par ievērojamu mantisku zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.”

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003. gada 31. martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu.

 

3.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumu 1. punktu papildināt ar vārdiem:

,,Šie nosacījumi nav attiecināmi uz Krimināllikuma 40. un 41. pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma 25.nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.””

 

Pieņemt

2. Papildināt Pārejas noteikumu 1. punktu ar vārdiem:

,,Šie nosacījumi nav attiecināmi uz Krimināllikuma 40. un 41. pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma 25.nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.”

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2001.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

3. Ministru kabinets nosaka nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmērus, sākot ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības.