Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

PROJEKTS

 

 

Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15. 1 pants. Krimināllikuma 118.pantā paredzēto soda veidu - nāvessodu - var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā vai kara draudu apstākļos.”