Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai””

(reģ.nr.255)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

 

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdiem “grozījumi”.

 

Pieņemt

 

Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr; 1999, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus “ šādu grozījumu” ar vārdiem “šādus grozījumus”.

Pieņemt

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi

(1) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas aizliegts izsniegt personām:

1) kuras sodītas par smaga nozieguma izdarīšanu vai arī divas un vairākas reizes par tīšu noziegumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par tīša nozieguma vai nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu - līdz sodāmības noņemšanai vai dzēšanai;

…

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kuras sodītas par nozieguma izdarīšanu (t.i., mazāk smaga, smaga un sevišķi smaga) vai divas un vairākas reizes - par kriminālpārkāpumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par kriminālpārkāpuma izdarīšanu - trīs gadu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža;”.

3.

Deputāts L.Muciņš:

Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“kuras sodītas par nozieguma izdarīšanu - līdz sodāmības dzēšanas noņemšanai, kā arī personām, kuras notiesātas par tīša mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, ja valsts policijas rīcībā ir materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamierocis var tikt pielietots (izmantots) ļaunprātīgi, bet personām kuras notiesātas par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.”

Noraidīt

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kuras sodītas par nozieguma izdarīšanu (t.i., mazāk smaga, smaga un sevišķi smaga) vai divas un vairākas reizes - par kriminālpārkāpumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par kriminālpārkāpuma izdarīšanu - trīs gadu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža;”.

12.pants. Izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcija

….

(3) Ja šaujamierocis iegādāts ārvalstīs un ievests Latvijas Republikā, kontrolšāvienus izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai par maksu veic Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs. Maksas lielumu nosaka Iekšlietu ministrija.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts L.Muciņš:

Aizstāt 12.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs” ar vārdiem “Valsts policija”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”.

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.5

 

 

 

 

 

Pieņemt

2. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”.

(4) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) centralizēto uzskaiti veic un izšauto ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Iekšlietu ministrija.

 

6.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 12.panta ceturtajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”.

 

Pieņemt

3.Aizstāt 12.panta ceturtajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Valsts policijas ekspertīžu centrs”.