Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

Grozījums likumā

“Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

 

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” ( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr; 1999, 8.nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kuras sodītas par nozieguma izdarīšanu (t.i., mazāk smaga, smaga un sevišķi smaga) vai divas un vairākas reizes - par kriminālpārkāpumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par kriminālpārkāpuma izdarīšanu - trīs gadu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža;”.