Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otrās daļas 1.punktu aiz vārda "likuma" ar vārdiem "6.panta pirmās daļas".

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

(1) Kravas pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

(2) Starptautiskajos līgumos paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību kravas starptautiskajiem pārvadājumiem nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 30.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasažieru starptautisko pārvadājumu organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas, kā arī starptautiskajos līgumos paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Izteikt 32.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 33.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Autoostu reģistrāciju veic satiksmes ministrs."

  1. Papildināt 33.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā, nosaka Ministru kabinets."