Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) grozījumu un izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un ieķīlājuma reģistrācija

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un ieķīlājumu reģistrē attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija. Transportlīdzekļa ieķīlājumu reģistrē šā panta ceturtajā daļā un Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē un dzēš, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka pieteikumu vai uz likumā noteiktu amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu.

(3) Ja reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt ieķīlājumu un īpašnieka maiņu.

(4) Komercķīlas devēja transportlīdzekļa ieķīlājumu reģistrē un dzēš uz Komercķīlas reģistra turētājam iesniegta komercķīlas reģistrācijas vai dzēšanas pieteikuma pamata. Ja komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest transportlīdzekli vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, reģistrā norāda arī šo aizliegumu.

(5) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt transportlīdzekļa īpašnieka maiņu bez Komercķīlu reģistra turētāja piekrišanas.

(6) Ziņas par transportlīdzekļa ieķīlājumu ir publiski pieejamas."