Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

 

 

 

1. pants. 1999. gada 21. aprīlī Briselē parakstītā Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās 1999. gada 21. aprīlī Briselē parakstītais protokols (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un pastiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 30. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ________________