Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā“ Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu“ ”trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 237; dok. nr. 960 )

Nr p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

     

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) tabaka - nakteņu dzimtas augs, kas satur nikotīnu;

2) nikotīns - tabakā un tabakas izstrādājumos esošs alkaloīds, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa pieradumu un atkarību no tās;

       

2. 1.pantā:

3) smēķēšana - tabakas un tās izstrādājumu lietošana (smēķēšana, pīpēšana, šņaukšana un košļāšana);

2. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) smēķēšana — tāda tabakas izstrādājumu lietošana, kuras rezultātā izdalās tabakas dūmi;”;

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) smēķēšana — tāda tabakas izstrādājumu lietošana, kuras rezultātā izdalās tabakas dūmi;”;

4) smēķēšanas ierobežošana - valsts noteiktu vai uz iedzīvotāju iniciatīvu balstītu pasākumu kopums, kura mērķis ir ierobežot tabakas un tās izstrādājumu lietošanu;

izslēgt 4.punktu;

     

izslēgt 4.punktu;

5) tabakas darva - nepārstrādāts anhidrīda nikotīns - brīvs dūmu

kondensāts, kam piemīt elpošanas ceļus kairinošas, vēzi izraisošas un citas kaitīgas īpašības;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tabakas darva — neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;”;

     

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) tabakas darva — neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;

6) tabakas izstrādājumi - izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji gatavoti no tabakas lapām (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju tabaka, šņaucamā un košļājamā tabaka) un domāti smēķēšanai, šņaukšanai vai

košļāšanai;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) tabakas izstrādājumi — šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kurus izmanto smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;”;

     

6) tabakas izstrādājumi — šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kurus izmanto smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;”;

7) tabakas izstrādājumu reklāma - jebkurā veidā izplatīta informācija (iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radio un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kuras mērķis ir

veicināt tabakas izstrādājumu pirkšanu un patēriņu;

         

8) iepakojums - tabakas izstrādājumu tara (cigarešu paciņa, cigarešu kastīte, cigāru kārba un cita veida iepakojums).

izteikt 8.punku šādā redakcijā:

“8) iepakojuma vienība — mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam;”;

     

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) iepakojuma vienība — mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam;”;

 

papildināt pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai — atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;”;

     

papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai — atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

 

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai — šā likuma izpratnē: tabakas izstrādājumi, kuri paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā) vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos tabakas izstrādājumus, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai.”

     

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai — šā likuma izpratnē: tabakas izstrādājumi, kuri paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā) vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos tabakas izstrādājumus, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai.”

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanu, ievešanu (importu) un realizāciju, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt izplatīšanas ierobežojumus orālai lietošanai paredzētajai tabakai un kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.”

   

 

 

 

 

 

Redakcionāli preciz.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt izplatīšanas ierobežojumus orālai lietošanai paredzētajiem tabakas izstrādājumiem un kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.”

5.pants. Tabakas izstrādājumu ražošanas, ievešanas (importa) un

realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts ražot, ievest (importēt) un realizēt:

4. 5.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:”;

1

Juridiskais birojs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:

 

Atbalstīt

4. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:

1) šņaucamo un košļājamo tabaku;

   

1) šņaucamo un košļājamo tabaku;

 

1) šņaucamo un košļājamo tabaku;

2) tabakas izstrādājumus, kuros nikotīna daudzums pārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas;

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus “tabakas izstrādājumus, kuros” ar vārdiem “cigaretes, kurās”;

 

2) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas;

 

2) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas;

3) tabakas izstrādājumus, kuros tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus;

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, kas noteikts atbilstoši ISO 4387 un 3400 standarta prasībām un apstiprināts atbilstoši ISO 8243 standarta prasībām;”;

 

3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, kas noteikts atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 4387 un 3400 standarta prasībām un apstiprināts atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 8243 standarta prasībām;

 

Redakcionāli preciz.

3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, tas ir, daudzumu, kas noteikts atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 4387. un 3400.standarta un apstiprināts atbilstoši 8243.standarta prasībām;

4) tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegta obligātā kvalitātes atbilstības sertifikāta;

   

4) tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegta obligātā kvalitātes atbilstības sertifikāta;

 

4) tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegta obligātā kvalitātes atbilstības sertifikāta;

5) tabakas izstrādājumus, kuru iepakojums neatbilst šā likuma 6.panta noteikumiem.

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu “iepakojums” ar vārdiem “iepakojuma vienības noformējums”;

 

5) tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma vienības noformējums neatbilst šā likuma 6.panta noteikumiem.

 

5) tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma vienības noformējums neatbilst šā likuma

6.panta noteikumiem.

 

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.”;

 

6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.

 

6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.

(2) Latvijā ir aizliegts ražot tabakas izstrādājumus bez Finansu ministrijas izsniegtas speciālas atļaujas (licences).

izslēgt otro daļu;

       

(3) Juridiskās personas, kuras ražo vai realizē tabakas izstrādājumus, par saviem līdzekļiem nosaka nikotīna daudzumu tabakas izstrādājumos, izmantojot Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā akreditētu laboratoriju pakalpojumus.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka darvas un nikotīna daudzumu tajās, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus.”;

 

(2) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka darvas un nikotīna daudzumu tajās, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus.”;

 

(2) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka darvas un nikotīna daudzumu tajās, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus.”

(4) Valsts uzraudzību un kontroli pār šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu veic valsts institūcijas likumā noteiktajā kārtībā.

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “likumā” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

 

       

6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

5. 6.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu pēc vārda “iepakojuma” ar vārdu “vienības”;

     

5. 6.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu pēc vārda “iepakojuma” ar vārdu “vienības”;

(1) Uz Latvijā ievedamo (importējamo) vai ražoto tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

         

(2) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma jābūt:

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:”;

 

 

2

Labklājības ministrs R. Jurdžs

izteikt 6. panta otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

(2) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības (paciņas, kastītes, kārbas, maisiņa) jābūt:

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt:”;

1) norādījumam par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos;

2) šādam brīdinājumam valsts valodā: "Smēķēšana nodara nopietnu ļaunumu veselībai." Brīdinājumam jābūt uzdrukātam uz vienas no sānu malām.

Brīdinājumam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz paciņas ārējā caurspīdīgā iepakojuma;

         

3) zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma piestiprinātai nodokļu markai, kas apliecina akcīzes nodokļa nomaksu.

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) piestiprinātai nodokļu markai, kas apliecina akcīzes nodokļa nomaksu. Ja ir slēgts caurspīdīgs iepakojums, nodokļu markai jāatrodas zem tā;”;

     

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) piestiprinātai nodokļu markai, kas apliecina akcīzes nodokļa nomaksu. Ja ir slēgts caurspīdīgs iepakojums, nodokļu markai jāatrodas zem tā;”;

 

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) vispārīgam brīdinājumam valsts valodā: “Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai.” Brīdinājumam jāatrodas uz vislabāk redzamās virsmas. Tam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz ārējā caurspīdīgā iepakojuma.”;

     

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) vispārīgam brīdinājumam valsts valodā: “Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai.” Brīdinājumam jāatrodas uz vislabāk redzamās virsmas. Tam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz ārējā caurspīdīgā iepakojuma.”;

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

     

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

     

“(3) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

 

 

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos. Šim noradījumam, kas novietots uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām un aizņem vismaz četrus procentus no attiecīgās virsmas, jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata;

     

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos. Šim norādījumam, kas novietots uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām un aizņem vismaz četrus procentus no attiecīgās virsmas, jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata;

 

2) vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

     

2) vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

 

“Smēķēšana izraisa vēzi”,

     

“Smēķēšana izraisa vēzi”,

 

“Smēķēšana izraisa sirds slimības”,

     

“Smēķēšana izraisa sirds slimības”,

 

“Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus”,

     

“Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus”,

 

“Smēķēšana rada atkarību”,

     

“Smēķēšana rada atkarību”;

 

3) tā izgatavotāja pilnai adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi;

4) produkta importētāja nosaukumam un pilnai adresei.

3

 

 

 

4

 

 

 

5

Labklājības ministrs R. Jurdžs

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta trešās daļas 3. un 4. punktu.

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 6. panta trešās daļas 4. punkta vārdu “pilnai”.

Dep. K. Leiškalns

Papildināt 6. pantu ar jaunu 4. daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju šādā redakcijā:

“(4) šā panta trešās daļas 3. un 4. punktā minētie nosacījumi neattiecas uz precēm, kuras ir ieguvušas priekšrocību piešķirošo preču izcelsmi 1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstītā Eiropas līguma izpratnē. ”

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3) tā izgatavotāja pilnai adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi;

4) produkta importētāja nosaukumam un adresei.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta trešās daļas 3. un 4.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz precēm, kuras ir ieguvušas priekšrocību piešķirošo preču izcelsmi 1995.gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstītā Eiropas līguma izpratnē.

 

 

(4) Uz Latvijā realizējamās velmējamās tabakas iepakojuma vienības otras lielākās virsmas jābūt vismaz vienam no šā panta trešās daļas 2.punktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem.

    < P ALIGN="JUSTIFY">

Izteikt kā 5. daļu

(5) Uz Latvijā realizējamās velmējamās tabakas iepakojuma vienības otras lielākās virsmas jābūt vismaz vienam no šā panta trešās daļas 2.punktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem.

 

(5) Šā panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā minētajiem brīdinājumiem jābūt uz iepakojuma vienības otras lielākās virsmas, un brīdinājuma teksts uz attiecīgā tabakas izstrādājuma veida periodiski jāmaina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar apmēram piecu procentu nobīdi.

 

6

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Precizēt vārdus “ar apmēram piecu procentu nobīdi.”. Aizstāt vārdu “apmēram ” ar vārdiem “ne vairāk”.

Atbildīgā komisija

Izslēgt piektajā daļā vārdu “apmēram”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt kā 6. daļu

(6) Šā panta trešās daļas 2.punktā un piektajā daļā minētajiem brīdinājumiem jābūt uz iepakojuma vienības otras lielākās virsmas, un brīdinājuma teksts uz attiecīgā tabakas izstrādājuma veida periodiski jāmaina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu nobīdi.

 

(6) Uz Latvijā realizējamo pīpju tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

 

 

 

 

8

Labklājības ministrs R. Jurdžs

Izteikt 6. panta sestās daļas ievadteikumu šādā redakcijā:

“(6) Uz Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju vai citu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības (paciņas, kastītes, kārbas, maisiņa), izņemot cigaretes un velmējamo tabaku, jābūt vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem:”

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

 

Izteikt kā 7. daļu..

(7) Uz Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju tabakas vai citu tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes un velmējamo tabaku) iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

 

“Smēķēšana izraisa vēzi”,

     

“Smēķēšana izraisa vēzi”,

 

“Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības”,

     

“Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības”,

 

“Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību”,

     

“Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību”,

 

“Smēķēšana izraisa sirds slimības”.

     

“Smēķēšana izraisa sirds slimības”.

 

Šā brīdinājuma teksts periodiski jāmaina.

     

Šā brīdinājuma teksts periodiski jāmaina.

 

(7) Uz Latvijā realizējamo bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt speciālam brīdinājumam:” Izraisa vēzi.”

   

Izteikt kā 8. daļu.

(8) Uz Latvijā realizējamo bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt speciālam brīdinājumam: “Izraisa vēzi”.

 

(8) Pirms vispārīgā un speciālā brīdinājuma jābūt norādei: “Labklājības ministrija brīdina.”

   

Izteikt kā 9. daļu.

(9) Pirms vispārīgā un speciālā brīdinājuma jābūt norādei: “Labklājības ministrija brīdina”.

 

 

(9) Vispārīgajam un speciālajam brīdinājumam jāaizņem

1) vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: “Labklājības ministrija brīdina”;

2) vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: “Labklājības ministrija brīdina.”

   

Izteikt kā 10. daļu

(10) Vispārīgajam un speciālajam brīdinājumam jāaizņem:

1) vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: “Labklājības ministrija brīdina”;

2) vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: “Labklājības ministrija brīdina”.

 

(10) Brīdinājumiem jābūt:

   

Izteikt kā 11. daļu

(11) Brīdinājumiem jābūt:

 

1) skaidriem un salasāmiem;

     

1) skaidriem un salasāmiem;

 

2) uzdrukātiem vai nenoņemami piestiprinātiem, izņemot cigārus, cigarellas un pīpju tabaku;

 

9

Labklājības ministrs R. Jurdžs

Izteikt 6. panta desmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) uzdrukātiem vai piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt;”

 

Atbalstīt

2) uzdrukātiem vai piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt;

 

3) drukātiem biezā drukā uz kontrastaina pamata;

   

Redakcionāli preciz.

3) drukātiem treknā drukā uz kontrastaina pamata;

 

4) izvietotiem tā, lai, atverot iepakojuma vienību, tos nevar sabojāt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iesaiņojuma, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls.”

     

4) izvietotiem tā, lai, atverot iepakojuma vienību, tos nevarētu sabojāt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iesaiņojuma, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls.”

 

6. 7.pantā:

     

6. 7.pantā:

7.pants. Tabakas izstrādājumu ievešanas (importa) un realizācijas

kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu ievešanas (importa) un realizācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

   

 

 

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus.

(3) Aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(4) Aizliegts iesaistīt tabakas izstrādājumu realizēšanā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

         

(5) Tabakas izstrādājumus atļauts realizēt tikai slēgtā iepakojumā.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tabakas izstrādājumus atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās, izņemot cigārus un cigarellas.”;

   

 

Redakcionāli preciz.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tabakas izstrādājumus, izņemot cigārus un cigarellas, atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās.”;

6) Tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka smēķēšana ir kaitīga cilvēka veselībai.

aizstāt sestajā daļā vārdus “smēķēšana ir kaitīga” ar vārdiem “tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē”.

     

 

aizstāt sestajā daļā vārdus “smēķēšana ir kaitīga” ar vārdiem “tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē”.

8.pants. Tabakas izstrādājumu reklāma

Tabakas izstrādājumu reklāmai ir jāinformē pircēji par smēķēšanas kaitīgumu, un šādai informācijai ir jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.

7. Aizstāt 8.panta vārdu “smēķēšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tabakas izstrādājumu lietošana” (attiecīgā locījumā).

     

7. Aizstāt 8.pantā vārdu “smēķēšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tabakas izstrādājumu lietošana” (attiecīgā locījumā).

9.pants. Tabakas izstrādājumu reklāmas ierobežojumi

(1) Latvijā aizliegts:

1) tabakas izstrādājumu reklāmā attēlot personas smēķējot;

2) reklāmas nolūkos izsniegt (piegādāt) tabakas izstrādājumus bez maksas.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs R. Jurdžs

Izteikt 9. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējot;”

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējot;”;

 

 

(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus:

1) kultūras un sporta sarīkojumos, izņemot gadījumus, kad tabakas ražotāju vai izplatītāju uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir šo pasākumu ģenerālsponsors;

2) videozālēs;

3) uz to valstī realizējamo preču un produkcijas iepakojuma, kurām nav tieša sakara ar tabaku;

4) uz Latvijas pasta sūtījumiem;

5) Latvijā reģistrētos masu informācijas līdzekļos, izņemot gadījumus, kad reklāmā ir ietverta informācija par smēķēšanas negatīvo ietekmi un šī informācija aizņem ne mazāk kā 10 procentus no konkrētās reklāmas kopējā apjoma;

6) izvietojot reklāmu uz ēkām un būvēm (reklāmas stabiem, sētām, autoceļu un dzelzceļu malās, lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās), izņemot tirdzniecības punktus;

7) audzināšanas un izglītības iestādēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 9.panta otrās daļas 5.punktā vārdu "smēķēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana" (attiecīgā locījumā).

 

1

Labklājības ministrs R. Jurdžs

Izteikt 9. panta otrās daļas 1. rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumi.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu “smēķēšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tabakas izstrādājumu lietošana” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumi.”

11. pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts smēķēt:

1) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

2) kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju, video zālēs un sporta zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

3) banku, pasta un citu iestāžu zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

4) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

         

5) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt - ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

         
 

9. Papildināt 11.pantu ar 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.”

     

9. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.”

12.pants. Smēķēšanas profilakse

10. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Profilakses pasākumi

     

10. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Profilakses pasākumi

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu ražošanu, ievešanu (importu) un realizāciju savāc un izvērtē Valsts statistikas komiteja.

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un Ministru kabineta noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas.

 

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. pantā vārdus “Ministru kabineta noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas.” ar vārdiem “un citas valsts institūcijas”

 

Atbalstīt

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izstrādāt un ieviest izglītības iestādēs smēķēšanas profilakses programmas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

     

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no smēķēšanas personām, kuras to vēlas.

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas.”

     

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas.”

Pārejas noteikumi

11. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

     

11. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 31.decembrī.

Līdz tā spēkā stāšanās dienai darvas daudzums tabakas izstrādājumos nedrīkst pārsniegt 18 miligramus - sākot ar 1999. gada 1.janvāri, un 15 miligramus - sākot ar 2001.gada 1.janvāri.

Likuma 7.panta otrās daļas 1.punkts un likuma 8., 9., 11. un 14.pants stājas spēkā 1997.gada 1.martā.

1. Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Līdz tā spēkā stāšanās dienai darvas daudzums cigaretēs nedrīkst pārsniegt 18 miligramus, sākot ar 1999.gada 1.janvāri, un 15 miligramus, sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas realizēt cigaretes ar darvas saturu virs 12 miligramiem, bet ne augstāku par 15 miligramiem, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

   

 

 

 

1. Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Līdz tā spēkā stāšanās dienai darvas daudzums cigaretēs nedrīkst pārsniegt 18 miligramus, sākot ar 1999.gada 1.janvāri, un 15 miligramus, sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas realizēt cigaretes ar darvas saturu virs 12 miligramiem, bet ne augstāku par 15 miligramiem, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

 

2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.janvārim.

1

Dep. K. Leiškalns

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.aprīlim.”

Atbalstīt

2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.aprīlim.

 

3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā un devītā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas prasībām, 12 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas līdz 2000.gada 1.janvārim, bet pārējos tabakas izstrādājumus — 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā.”

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Dep. A. kalniņš

Dep. J. Gaigals

Dep. J. Ādamsons

Dep. K. Leiškalns

Aizstāt pārejas noteikumu 3. daļā “2000.gada 1.janvārī””ar “2000. gada 1. aprīlī”

Dep. K. Leiškalns

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā , devītā un desmitā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās un desmitās daļas prasībām, 6 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas Latvijā līdz 2000.gada 1.aprīlim, bet pārējos tabakas izstrādājumus — 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā.””

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā , devītā un desmitā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās un desmitās daļas prasībām, sešus mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas Latvijā līdz 2000.gada 1.aprīlim, bet pārējos tabakas izstrādājumus — 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā.”