Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 159.4 un 159.5 pantu šādā redakcijā:

"159.4 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana iezīmēto (marķēto)

naftas produktu izmantošanā

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanu par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai izmantošanu citādi, nevis par kurināmo –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, pie kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, – līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, pie kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, – no 1000 latiem līdz 2000 latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, pie kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, – līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, kā arī konfiscējot transportlīdzekli, kurā iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiek izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, pie kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, – no 2000 latiem līdz 4000 latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, kā arī konfiscējot transportlīdzekli, kurā iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiek izmantoti, vai bez konfiskācijas.

159.5 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas

(marķēšanas) vielu slēpšana, likvidēšana vai citāda

neitralizēšana (iznīcināšana)

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšanu, likvidēšanu vai citādu neitralizēšanu (iznīcināšanu) nolūkā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantot vai nodot citām personām ne kā kuri-
nāmo –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, – līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, – līdz 2000 latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, – līdz 4000 latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas."

2. Papildināt 214.panta pirmajā daļā aiz skaitļa un vārdiem "155.6 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "159.4 un 159.5 pantā".

3. Papildināt 215.1 panta pirmajā daļā aiz skaitļa un vārda "159.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "159.4 un 159.5 pantā".

4. Papildināt 215.5 panta pirmajā daļā aiz skaitļa "156.3" ar skaitļiem un vārdiem "159.4 un 159.5 pantā".