Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par prāmi “Estonia” un līguma papildprotokolu

 

 

 

1. pants. Igaunijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgums par prāmi “Estonia” (turpmāk - Līgums) un Līguma papildprotokols (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā Papildprotokols angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums un Papildprotokols stājas spēkā Papildprotokola 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________