Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

 

 

 

1. pants. 1999. gada 26. martā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk - nolīgums) un tā pielikums ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms šā likuma 1.pantā minētais nolīgums, tā pielikums angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 23. panta 1. punktā noteiktajā laikā un kārtībā. Ārlietu ministrija publicē oficiālu paziņojumu par nolīguma stāšanos spēkā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________