Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par civilo gaisa satiksmi

Likumprojekta redakcija pirmajam lasījumam

pr.nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to 2. lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1999.gada 4. martā Rīgā parakstītais Latvija Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi (turpmāk- Nolīgums) un tā pielikums (turpmāk -Pielikums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

   

Redakcionāli

precizēt.

1. pants. 1999.gada 4. martā Rīgā parakstītais Latvija Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi (turpmāk- Nolīgums) un tā pielikums (turpmāk -Pielikums ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu valodā un tā tulkojums angļu valodā

   

.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu valodā un tā tulkojums angļu valodā

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 20. pantu reģistrē to Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

   

Redakcionāli

precizēt.

3.pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 20. pantu reģistrē to Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

4. pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

4. pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Likums Saeima pieņemts 1999. gada ___________________