Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības saprašanās memorandu par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju administratīvu palīdzību

 

 

 

1. pants. 1999. gada 7. aprīlī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes valdības saprašanās memorands par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju palīdzību (turpmāk - Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Memorands latviešu valodā.

3. pants. Memorands stājas spēkā tā 23. pantā noteiktā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _____________________