Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) darbinieku aizsardzības ikgadējā nodeva – likums "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"."

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 11.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"."