Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Par 1954. gada 28. septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

pr.nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to 2. lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1954. gada 28. septembra Konvencija par bezvalstnieka statusu (turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

     

1.pants. 1954. gada 28. septembra Konvencija par bezvalstnieka statusu (turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu tās 24. panta “1.(b) “punkta noteikumi tiek piemēroti, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav paredzēti citi noteikumi.

1.

/ Deputātu: J.Jurkāna, J.Urbnoviča, J. Sokolovska, A.Golubova, M.Bekasova, B.Rastopirkina priekšlikums/:

1. Izslēgt no likumprojekta 3. pantu.

2. Uzskatīt pašreizējo 4. pantu par 3. pantu

Neatbalstīt

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu tās 24. panta “1.(b) “punkta noteikumi tiek piemēroti, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav paredzēti citi noteikumi.

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Konvencija stājas spēkā tās 39. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

/ Frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/ LNNK priekšlikums /

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4. pantu:

“4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu noteikt, ka Latvijas Republika neuzskata par sev saistošu Konvencijas 32. pantu.”

Uzskatīt līdzšinējo 4. pantu par 5. pantu.

/ Frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/ LNNK priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4. pantu:

“4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu noteikt, ka Latvijas Republika Konvencijas 32. pantu uzskata par ietikumiem, nevis par saistošām normām.”

Uzskatīt līdzšinējo 4. pantu par 5. pantu.

/ Frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/ LNNK priekšlikums /:

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4. pantu:

“4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu tās 32. panta noteikumi tiek piemēroti, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav paredzēti citi noteikumi.”

Uzskatīt līdzšinējo 4. pantu par 5. pantu.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

4. pants. Konvencija stājas spēkā tās 39. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

Likums Saeima pieņemts 1999. gada ___________________