Iesniedz Ārlietu komisija

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par 1976. gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu

attiecībā uz jūras prasībām ( LLMC 1976)

 

 

 

 

1. pants. 1976. gada Konvencija par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām ( LLMC 1976) ( turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 17. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada __________________.