Likumprojekta

Likumprojekta

“Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas kara invalīdu savienībai”

ANOTĀCIJA

/sastādīta pēc likumprojekta iesniedzēju

sniegtajām ziņām/

 

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Lai atjaunotu īpašuma tiesības uz zemi Latvijas Kara invalīdu savienībai, kas dibināta 1917. gadā un 1994. gadā atjaunojusi savu darbību. 1996. gada 1. februārī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa ir atzinusi faktu par tiesību pārmantojamību. Pamatojoties uz to, Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 1996. gada 8. novembrī atjauno LKIS īpašuma tiesības uz zemesgabaliem Jūrmalā, Tukuma ielā 29 (136F) un Emīla Dārziņa ielā 13 (134F).

1998. gada 7. oktobrī uz LR Ģenerālprokuratūras protesta pamata LR Augstākās tiesas Senāts Civillietu departamenta tiesas sēdē atceļ Rīgas centra raj. tiesas 1996. gada 1. februāra lēmumu. 1999. gada 9. martā uz LR Ģenerālprokuratūras ierosinājumu Rīgas apgabaltiesa atceļ Jūrmalas pils. Zemes komisijas lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu un Zemesgrāmatu aktus.

LKIS ir iesniegusi apelācijas prasību LR Augstākajā tiesā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likuma realizēšana nav saistīta ar papildus izdevumiem valsts budžetā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

 

 

 

 

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš