Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

pr.nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to 2. lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1999.gada 5. martā Valkā parakstītais Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par zemes lietošanas tiesību nodošanu (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

     

1. pants. 1999.gada 5. martā Valkā parakstītais Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par zemes lietošanas tiesību nodošanu (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā un angļu valodā.

   

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis

 

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets noslēdz jaunu līgumu ar Igaunijas Republiku par kopējas robežkontroles organizēšanu, konkretizējot jurisdikciju Līguma 1.pantā minētājā robežkontroles punktā un iesniedz šo līgumu Saeimā apstiprināšanai.”

 

Atbalstīt

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets noslēdz jaunu līgumu ar Igaunijas Republiku par kopējas robežkontroles organizēšanu, konkretizējot jurisdikciju Līguma 1.pantā minētājā robežkontroles punktā un iesniedz šo līgumu Saeimā apstiprināšanai.”

Likums Saeima pieņemts 1999. gada ___________________