Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas

līgumu

par zemes lietošanas tiesību nodošanu

 

 

1. pants. 1999. gada 5. martā Valkā parakstītais Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par zemes lietošanas tiesību nodošanu

( turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā un angļu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ______________.