Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums likumā “Par Triju Zvaigžņu ordeni”( reģ. nr. 209)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 679)

Nr

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 3. lasījumam sagatavotais likumprojekts

Izdarīt likumā “Par Triju Zvaigžņu ordeni” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par Triju Zvaigžņu ordeni” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa ķēdi.”

 

1.

Deputāts J. Ādamsons

Papildināt likuma 14.1 pantu šādā redakcijā:

“Saeimas deputāts, stājoties amatā, iegūst tiesības uz II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa ķēdi. Ja deputāts tiek atkārtoti ievēlēts, tad ordeņa ķēdes garums dubultojas.

Deputāta palīgs, stājoties amatā, iegūst tiesības uz V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni bez ķēdes, lai tā neaizķertos aiz deputāta ordeņa.”

Noraidīt

Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa ķēdi.”

 

2.

Deputāts L. Bojārs

Papildināt likumu ar 14. 2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Ar I šķiras ordeni apbalvot personu, ja par tās apbalvošanu balso ¾ Saeimas deputātu.”

Noraidīt

 
 

3.

Atbildīgā komisija

Papilināt likumprojektu ar noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā un ir piemērojams ar tā pieņemšanas dienu.”

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā un ir piemērojams ar tā pieņemšanas dienu.