Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā “Par Triju Zvaigžņu ordeni”

Izdarīt likumā “Par Triju Zvaigžņu ordeni” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa ķēdi.”

ANOTĀCIJA

/sastādīta saskaņā ar likumprojekta iesniedzēja

sniegtajām ziņām/

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Šis jautājums likumdošanā nav noregulēts.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi nodrošinās Triju Zvaigžņu ordeņa dome.