Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā””

(reģ.nr.208) 3.lasījumam

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999. un 2000.gadā”

Atbalstīt

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999. un 2000.gadā”

 

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt likuma 1.pantā vārdus “1998. un 1999.gadā” ar vārdiem “1998., 1999. un 2000.gadā”.

Atbalstīt

2. 1.pantā:

aizstāt pantā vārdus “1998. un 1999.gadā” ar vārdiem “1998., 1999. un 2000.gadā”.

1. 1.pantā:

izslēgt 5.punktu;

papildināt pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla”.

     

izslēgt 5.punktu;

papildināt pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla”.

2. Papildināt likuma Pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ar šo likumu noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla” tiek piemērota sākot ar 1999.gadu.”

     

3. Papildināt likuma Pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ar šo likumu noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla” tiek piemērota sākot ar 1999.gadu.”