Alternatīvais likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Saeimas Izglītības, kultūras

un zinātnes komisija

 

 

 

 

 

Grozījums Izglītības likumā

 

 

1.Izdarīt Izglītības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) grozījumu un papildināt Pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 60.panta trešā daļa attiecībā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts budžeta mērķdotācijām stājas spēkā 1999. gada 1. septembrī. Līdz 1999. gada 31. augustam pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem."

2. Likums stājas spēkā 1999. gada 1. jūnijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999. gada ______ martā

9/5-2/

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 17. marta komisijas sēdē noraidīja Ministru Kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (likumprojekta reģ.nr. 154, dok.nr. 325), bet pieņēma alternatīvu likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā".

Komisija saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. panta 4., 5. un 11. daļas nosacījumiem iesniedz un lūdz iekļaut Saeimas nākamajā kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā alternatīvo likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”.

 

Pielikumā: 1) alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”, 1.lp.;

2) alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” anotācija, 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Cieņā

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs