Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Juridiskā komisija

 

Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā

neviens priekšlikums nav iesniegts

 

 

 

 

Par zemes gabala nodošanu Zviedrijas Karalistei

(reģ.nr.205)

 

 

 

Nodot bez atlīdzības Zviedrijas Karalistei īpašumā zemesgabalu (zemes kadastra nr. 01000100024) Rīgā, Alunāna ielā 7.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šī likuma izpildi.