Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Par zemes gabala nodošanu Zviedrijas Karalistes valdībai

(reģ.nr.205)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Par zemes gabala nodošanu Zviedrijas Karalistes valdībai

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Par zemes gabala nodošanu Zviedrijas Karalistei”.

Atbalstīt.

Par zemes gabala nodošanu Zviedrijas Karalistei

Nodot bez atlīdzības Zviedrijas Karalistes valdībai īpašumā zemesgabalu (zemes kadastra nr. 01000100024) Rīgā, Alunāna ielā 7.

2.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt vārdus “Zviedrijas Karalistes valdībai” ar vārdiem “Zviedrijas Karalistei”.

Atbalstīt.

Nodot bez atlīdzības Zviedrijas Karalistei īpašumā zemesgabalu (zemes kadastra nr. 01000100024) Rīgā, Alunāna ielā 7.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šī likuma izpildi.

     

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šī likuma izpildi.