Likumprojekts

 

Likumprojekts

Par zemesgabala nodošanu Zviedrijas Karalistes valdībai

Nodot bez atlīdzības Zviedrijas Karalistes valdības īpašumā zemesgabalu (zemes kadastra Nr.01000100024) Rīgā, Alunāna ielā 7.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šā likuma izpildi.