Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.panta 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kura tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;".

2. Izteikt 22.panta trešās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kura tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".