Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts 2

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts 2.lasījumam (steidzams)

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (reģ. nr. 203)

Likuma “Par valsts pensijām” spēkā esošā redakcija

pr.

nr.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts pensijām”

pr.

nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Otrā lasījuma redakcija, kādu atbalstījusi atbildīgā komisija

1

2

3

 

4

5

6

   

Grozījums likumā “Par valsts pensijām

   

Precizēt likuma nosaukumu.

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām

   

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.)

     

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.)

15. Līdz 2000.gadam valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīs minimālās darba algas, ik pēc pusgada tiek palielinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu un pensijas saņēmēja vecumu. Pensiju indeksē pēc šādas formulas:

I = Ic + Iv

 

grozījumu un izteikt Pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:"15. Līdz 2000.gadam valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīs minimālās darba algas, ik pēc pusgada tiek palielinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu."

     

šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15.Līdz 2000.gadam valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīs minimālās darba algas, ik pēc pusgada tiek palielinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu.";

1

2

3

4

5

6

7

     

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt Pārejas noteikumu 16. punktu ar 13. apakšpunktu šādā redakcijā:

“13) valsts pensija, kas piešķirta līdz 1997.gada 1.janvārim, personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, palielināma par 10 procentiem no pensijas apmēra.”.

Atbalstīt.

papildināt 16.punktu ar 13. apakšpunktu šādā redakcijā:

“13) valsts pensija, kas piešķirta līdz 1997.gada 1.janvārim, personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, palielināma par 10 procentiem no pensijas apmēra.”

     

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Likums stājas spēkā 1999. gada 1.maijā.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 1999. gada 1.maijā.