Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

 

 

1. pants. 1999. gada 11. martā Bratislavā parakstītā Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā un ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Konvencija) un tās 1999. gada 11. martā Bratislavā parakstītais protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

3. pants. Konvencija un protokols stājas spēkā Konvencijas 28. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ___________________