Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem "” (reģ.nr. 199) 2.lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.) grozījumu un

     

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

6) koncerns - uzņēmumu kopums, kas izveidots atbilstoši skaidrojumam likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

izslēgt 1.panta 6.punktu.

1

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Jirgens

Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) koncerns - valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums saskaņā ar Koncernu likumu.”

Atbalstīt

1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) koncerns - valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums saskaņā ar Koncernu likumu.”

7.pants.

(2) Zvērināts revidents ir tiesīgs sniegt profesionālos pakalpojumus:

1) pēc tiesībaizsardzības iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

2) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

3) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

4) pēc koncerna mātes uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas uzņēmumos un koncernā kopumā.

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Jirgens

Izteikt 7.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc koncerna valdošā uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna atkarīgajās sabiedrībās un koncernā kopumā.”

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu (attiecīgi uzskatot līdzšinējo likumprojekta teksta daļu par likumprojekta 1. pantu) šādā redakcijā:

“”2. Izteikt 7.panta 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) pēc koncerna valdošā uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna atkarīgajās sabiedrībās un koncernā kopumā.’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 7.panta 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) pēc koncerna valdošā uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna atkarīgajās sabiedrībās un koncernā kopumā.’’.

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Koncernu likuma stāšanos spēkā.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt